GlotPress

Translation of CoCart (Core): Polish

Filter ↓ Sort ↓ All (888) Translated (0) Untranslated (28) Waiting (244) Fuzzy (616) Warnings (1)
1 2 3 4 42
PrioOriginal stringTranslation
If no, %s will transfer all cart sessions to our database table to prevent duplicate cart session data. Jeśli nie, %s przeniesie wszystkie sesje koszyka do naszej tabeli bazy danych, aby zapobiec duplikowaniu danych sesji koszyka. Details

If no, %s will transfer all cart sessions to our database table to prevent duplicate cart session data.

Jeśli nie, %s przeniesie wszystkie sesje koszyka do naszej tabeli bazy danych, aby zapobiec duplikowaniu danych sesji koszyka.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: CoCart
Date added (GMT):
2024-02-22 03:32:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Sébastien (sebastien)
References:
Priority:
normal
More links:
%s cuts down your development time, handling server-side tasks and providing essential data. Once you have completed your setup, your WooCommerce store is ready to decouple away from WordPress. %s skraca czas programowania, obsługując zadania po stronie serwera i dostarczając niezbędne dane. Po zakończeniu konfiguracji Twój sklep WooCommerce jest gotowy do odłączenia się od WordPressa. Details

%s cuts down your development time, handling server-side tasks and providing essential data. Once you have completed your setup, your WooCommerce store is ready to decouple away from WordPress.

%s skraca czas programowania, obsługując zadania po stronie serwera i dostarczając niezbędne dane. Po zakończeniu konfiguracji Twój sklep WooCommerce jest gotowy do odłączenia się od WordPressa.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: CoCart
Date added (GMT):
2024-02-22 03:32:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Sébastien (sebastien)
References:
Priority:
normal
More links:
View %s setup wizard Wyświetlanie %s kreatora konfiguracji Details

View %s setup wizard

Wyświetlanie %s kreatora konfiguracji
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s CoCart
Date added (GMT):
2024-02-22 03:32:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Sébastien (sebastien)
References:
Priority:
normal
More links:
Need to access the setup wizard again? Press on the button below. Potrzebujesz ponownie uzyskać dostęp do kreatora konfiguracji? Naciśnij przycisk poniżej. Details

Need to access the setup wizard again? Press on the button below.

Potrzebujesz ponownie uzyskać dostęp do kreatora konfiguracji? Naciśnij przycisk poniżej.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-02-22 03:32:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Sébastien (sebastien)
References:
Priority:
normal
More links:
%2$sFound a bug?%4$s If you find a bug within %1$s core, please create a bug report on the %2$sGithub repository%4$s. Ensure you read the %3$scontribution guide%4$s prior to submitting your report. To help solve your issue as fast as possible, please be as descriptive as possible by filling in the template provided as requested. %2$s Znalazłeś błąd? %4$s Jeśli znajdziesz błąd w %1$s rdzeniu, utwórz raport o błędzie w %2$srepozytorium Github%4$s. Upewnij się, że zapoznałeś się z %3$sprzewodnikiem po współtworzeniu%4$s przed przesłaniem zgłoszenia. Aby pomóc w jak najszybszym rozwiązaniu problemu, podaj jak najbardziej opisowy formularz, wypełniając dostarczony szablon zgodnie z prośbą. Details

%2$sFound a bug?%4$s If you find a bug within %1$s core, please create a bug report on the %2$sGithub repository%4$s. Ensure you read the %3$scontribution guide%4$s prior to submitting your report. To help solve your issue as fast as possible, please be as descriptive as possible by filling in the template provided as requested.

%2$s Znalazłeś błąd? %4$s Jeśli znajdziesz błąd w %1$s rdzeniu, utwórz raport o błędzie w %2$srepozytorium Github%4$s. Upewnij się, że zapoznałeś się z %3$sprzewodnikiem po współtworzeniu%4$s przed przesłaniem zgłoszenia. Aby pomóc w jak najszybszym rozwiązaniu problemu, podaj jak najbardziej opisowy formularz, wypełniając dostarczony szablon zgodnie z prośbą.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: Link to report issues, %2$s: Link to contribute instructions, %3$s: Hyperlink closing
Date added (GMT):
2024-02-22 03:32:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Sébastien (sebastien)
References:
Priority:
normal
More links:
%1$sCommunity Forum%2$s. If you prefer, you can request for help on the WordPress Forum. %1$s Forum społeczności%2$s. Jeśli wolisz, możesz poprosić o pomoc na forum WordPress. Details

%1$sCommunity Forum%2$s. If you prefer, you can request for help on the WordPress Forum.

%1$s Forum społeczności%2$s. Jeśli wolisz, możesz poprosić o pomoc na forum WordPress.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: Hyperlink opening, %2$s: Hyperlink closing
Date added (GMT):
2024-02-22 03:32:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Sébastien (sebastien)
References:
Priority:
normal
More links:
Help translate Pomóż tłumaczyć Details

Help translate

Pomóż tłumaczyć
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-02-22 03:32:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Sébastien (sebastien)
References:
Priority:
normal
More links:
%1$sTranslate%2$s. %3$s is in need of translations. Is the plugin not translated in your language or do you spot errors with the current translations? Helping out is easy! Head over to the project on WordPress.org and click %1$sTranslate %3$s%2$s. %1$s Tłumaczenie%2$s. %3$s potrzebuje tłumaczeń. Czy wtyczka nie jest przetłumaczona na Twój język lub czy zauważasz błędy w bieżących tłumaczeniach? Pomaganie jest łatwe! Przejdź do projektu na WordPress.org i kliknij %1$sPrzetłumacz %3$s%2$s. Details

%1$sTranslate%2$s. %3$s is in need of translations. Is the plugin not translated in your language or do you spot errors with the current translations? Helping out is easy! Head over to the project on WordPress.org and click %1$sTranslate %3$s%2$s.

%1$s Tłumaczenie%2$s. %3$s potrzebuje tłumaczeń. Czy wtyczka nie jest przetłumaczona na Twój język lub czy zauważasz błędy w bieżących tłumaczeniach? Pomaganie jest łatwe! Przejdź do projektu na WordPress.org i kliknij %1$sPrzetłumacz %3$s%2$s.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: Hyperlink opening, %2$s: Hyperlink closing, %3$s: CoCart
Date added (GMT):
2024-02-22 03:32:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Sébastien (sebastien)
References:
Priority:
normal
More links:
%1$sDiscussions%2$s. We have an active and friendly community on our %3$s server who may be able to help you figure out the how-tos of %4$s. %1$s Dyskusje%2$s. Na naszym serwerze %3$s mamy aktywną i przyjazną społeczność, która może pomóc Ci dowiedzieć się, jak %4$s. Details

%1$sDiscussions%2$s. We have an active and friendly community on our %3$s server who may be able to help you figure out the how-tos of %4$s.

%1$s Dyskusje%2$s. Na naszym serwerze %3$s mamy aktywną i przyjazną społeczność, która może pomóc Ci dowiedzieć się, jak %4$s.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: Hyperlink opening, %2$s: Hyperlink closing, %3$s: Discord, %4$s: CoCart
Date added (GMT):
2024-02-22 03:32:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Sébastien (sebastien)
References:
Priority:
normal
More links:
View API Reference Wyświetl dokumentację interfejsu API Details

View API Reference

Wyświetl dokumentację interfejsu API
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-02-22 03:32:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Sébastien (sebastien)
References:
Priority:
normal
More links:
%1$sDocumentation%2$s. Our extensive documentation contains the API reference and some examples. %1$s Dokumentacja%2$s. Nasza obszerna dokumentacja zawiera odniesienie do interfejsu API i kilka przykładów. Details

%1$sDocumentation%2$s. Our extensive documentation contains the API reference and some examples.

%1$s Dokumentacja%2$s. Nasza obszerna dokumentacja zawiera odniesienie do interfejsu API i kilka przykładów.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: Hyperlink opening, %2$s: Hyperlink closing
Date added (GMT):
2024-02-22 03:32:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Sébastien (sebastien)
References:
Priority:
normal
More links:
We are fanatical about support, and want you to get the best out of our REST API with %s. If you run into any difficulties, there are several places you can find help: Jesteśmy fanatyczni w kwestii wsparcia i chcemy, abyś jak najlepiej wykorzystał nasz interfejs API REST dzięki %s. Jeśli napotkasz jakiekolwiek trudności, istnieje kilka miejsc, w których możesz znaleźć pomoc: Details

We are fanatical about support, and want you to get the best out of our REST API with %s. If you run into any difficulties, there are several places you can find help:

Jesteśmy fanatyczni w kwestii wsparcia i chcemy, abyś jak najlepiej wykorzystał nasz interfejs API REST dzięki %s. Jeśli napotkasz jakiekolwiek trudności, istnieje kilka miejsc, w których możesz znaleźć pomoc:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s CoCart
Date added (GMT):
2024-02-22 03:32:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Sébastien (sebastien)
References:
Priority:
normal
More links:
five stars Pięć gwiazdek Details

five stars

Pięć gwiazdek
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-02-22 03:32:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Sébastien (sebastien)
References:
Priority:
normal
More links:
If you enjoy using %1$s, please leave a %2$s plugin review on WordPress.org to help us spread the word. A huge thank you in advance! Jeśli lubisz korzystać z %1$s, zostaw WordPress.org recenzję wtyczki %2$s, aby pomóc nam rozpowszechnić tę informację. Z góry ogromne dzięki! Details

If you enjoy using %1$s, please leave a %2$s plugin review on WordPress.org to help us spread the word. A huge thank you in advance!

Jeśli lubisz korzystać z %1$s, zostaw WordPress.org recenzję wtyczki %2$s, aby pomóc nam rozpowszechnić tę informację. Z góry ogromne dzięki!
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: 1: CoCart 2:: five stars
Date added (GMT):
2024-02-22 03:32:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Sébastien (sebastien)
References:
Priority:
normal
More links:
Join %1$s Community on %2$s Dołącz do społeczności %1$s na %2$s Details

Join %1$s Community on %2$s

Dołącz do społeczności %1$s na %2$s
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: CoCart, %2$s :Discord
Date added (GMT):
2024-02-22 03:32:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Sébastien (sebastien)
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 4 42

Export as