GlotPress

Translation of CoCart (Core): Polish

Filter ↓ Sort ↓ All (881) Translated (0) Untranslated (2) Waiting (247) Fuzzy (632) Warnings (1)
1 2 3 43
PrioOriginal stringTranslation
Replace with %s. Zastąp na %s. Details

Replace with %s.

Zastąp na %s.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: Function name
Date added (GMT):
2024-02-22 03:32:06
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Sébastien (sebastien)
References:
Priority:
normal
More links:
The %1$s function is deprecated since version %2$s. Funkcja %1$s jest przestarzała od wersji %2$s. Details

The %1$s function is deprecated since version %2$s.

Funkcja %1$s jest przestarzała od wersji %2$s.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: Function name, %2$s: Version
Date added (GMT):
2024-02-22 03:32:06
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Sébastien (sebastien)
References:
Priority:
normal
More links:
The routes of CoCart. Trasy CoCart. Details

The routes of CoCart.

Trasy CoCart.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-02-22 03:32:06
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Sébastien (sebastien)
References:
Priority:
normal
More links:
Limit result set to all products except those of a particular parent ID. Ogranicz zestaw wyników do wszystkich produktów z wyjątkiem produktów o określonym identyfikatorze nadrzędnym. Details

Limit result set to all products except those of a particular parent ID.

Ogranicz zestaw wyników do wszystkich produktów z wyjątkiem produktów o określonym identyfikatorze nadrzędnym.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-02-22 03:32:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Sébastien (sebastien)
References:
Priority:
normal
More links:
Limit result set to products with particular parent IDs. Ogranicz zestaw wyników do produktów z określonymi identyfikatorami nadrzędnymi. Details

Limit result set to products with particular parent IDs.

Ogranicz zestaw wyników do produktów z określonymi identyfikatorami nadrzędnymi.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-02-22 03:32:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Sébastien (sebastien)
References:
Priority:
normal
More links:
Sort collection by product attribute. Sortuj kolekcję według atrybutu produktu. Details

Sort collection by product attribute.

Sortuj kolekcję według atrybutu produktu.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-02-22 03:32:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Sébastien (sebastien)
References:
Priority:
normal
More links:
The page number requested is larger than the number of products available. Żądany numer strony jest większy niż liczba dostępnych produktów. Details

The page number requested is larger than the number of products available.

Żądany numer strony jest większy niż liczba dostępnych produktów.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-02-22 03:32:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Sébastien (sebastien)
References:
Priority:
normal
More links:
Please note: Other than CoCart, we do not provide support for any WooCommerce extension or third party plugin unless stated otherwise. See plugin requirements at the bottom of each plugin card. Uwaga: Poza CoCart nie zapewniamy wsparcia dla żadnego rozszerzenia WooCommerce ani wtyczki innej firmy, chyba że zaznaczono inaczej. Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi wtyczek na dole każdej karty wtyczki. Details

Please note: Other than CoCart, we do not provide support for any WooCommerce extension or third party plugin unless stated otherwise. See plugin requirements at the bottom of each plugin card.

Uwaga: Poza CoCart nie zapewniamy wsparcia dla żadnego rozszerzenia WooCommerce ani wtyczki innej firmy, chyba że zaznaczono inaczej. Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi wtyczek na dole każdej karty wtyczki.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-02-22 03:32:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Sébastien (sebastien)
References:
Priority:
normal
More links:
These plugins suggestions are provided to help with decoupling your store for headless needs. Some plugins may or may not support or extend the functionality of CoCart. You may learn more about each of them via their card listed below. Te sugestie wtyczek mają na celu pomóc w oddzieleniu sklepu od potrzeb headless. Niektóre wtyczki mogą, ale nie muszą, obsługiwać lub rozszerzać funkcjonalność CoCart. Możesz dowiedzieć się więcej o każdym z nich za pośrednictwem ich karty wymienionej poniżej. Details

These plugins suggestions are provided to help with decoupling your store for headless needs. Some plugins may or may not support or extend the functionality of CoCart. You may learn more about each of them via their card listed below.

Te sugestie wtyczek mają na celu pomóc w oddzieleniu sklepu od potrzeb headless. Niektóre wtyczki mogą, ale nie muszą, obsługiwać lub rozszerzać funkcjonalność CoCart. Możesz dowiedzieć się więcej o każdym z nich za pośrednictwem ich karty wymienionej poniżej.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-02-22 03:32:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Sébastien (sebastien)
References:
Priority:
normal
More links:
Remind me another time Przypomnij mi innym razem Details

Remind me another time

Przypomnij mi innym razem
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-02-22 03:32:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Sébastien (sebastien)
References:
Priority:
normal
More links:
Hide this notice. Ukryj tę informację. Details

Hide this notice.

Ukryj tę informację.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-02-22 03:32:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Sébastien (sebastien)
References:
Priority:
normal
More links:
Version %2$s of %1$s is in the works and is going to be better than ever with many improvements and options including batch support, rate limiter, and improved security. A newly added settings page will allow you to quickly configure %1$s as you need and many more action hooks and filters for developers. It is currently in the beta testing stages. Trwają prace nad wersją %2$s %1$s, która będzie lepsza niż kiedykolwiek dzięki wielu ulepszeniom i opcjom, w tym obsłudze wsadowej, ogranicznikowi szybkości i ulepszonym zabezpieczeniom. Nowo dodana strona ustawień pozwoli Ci szybko skonfigurować %1$s według potrzeb i wiele innych punktów zaczepienia akcji i filtrów dla programistów. Obecnie znajduje się w fazie testów beta. Details

Version %2$s of %1$s is in the works and is going to be better than ever with many improvements and options including batch support, rate limiter, and improved security. A newly added settings page will allow you to quickly configure %1$s as you need and many more action hooks and filters for developers. It is currently in the beta testing stages.

Trwają prace nad wersją %2$s %1$s, która będzie lepsza niż kiedykolwiek dzięki wielu ulepszeniom i opcjom, w tym obsłudze wsadowej, ogranicznikowi szybkości i ulepszonym zabezpieczeniom. Nowo dodana strona ustawień pozwoli Ci szybko skonfigurować %1$s według potrzeb i wiele innych punktów zaczepienia akcji i filtrów dla programistów. Obecnie znajduje się w fazie testów beta.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: CoCart, %2$s: CoCart’s Next Version
Date added (GMT):
2024-02-22 03:32:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Sébastien (sebastien)
References:
Priority:
normal
More links:
What is next for %s? Co dalej z %s? Details

What is next for %s?

Co dalej z %s?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: CoCart
Date added (GMT):
2024-02-22 03:32:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Sébastien (sebastien)
References:
Priority:
normal
More links:
Request Demo Poproś o wersję demonstracyjną Details

Request Demo

Poproś o wersję demonstracyjną
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-02-22 03:32:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Sébastien (sebastien)
References:
Priority:
normal
More links:
WordPress Playground is not compatible with the %s plugin. Recommend requesting a demo instead. WordPress Playground nie jest kompatybilny z wtyczką %s. Zamiast tego zalecamy poproszenie o wersję demonstracyjną. Details

WordPress Playground is not compatible with the %s plugin. Recommend requesting a demo instead.

WordPress Playground nie jest kompatybilny z wtyczką %s. Zamiast tego zalecamy poproszenie o wersję demonstracyjną.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: CoCart
Date added (GMT):
2024-02-22 03:32:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Sébastien (sebastien)
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 43

Export as